Donate using PayPal

Photomap

Photo number: 43020 Earlier | Later

Photo #43020

Obousměrný sjezd z mostu

Pro cyklisty legálně zobousměrněné rameno ulice Za Elektrárnou od mostu. Směrem do Stromovky se dá s výhodou pokračovat po chodníku, který vede právě ke konci tohoto ramene (dva metry po vyjeté cestě jasně ukazují, kudy).

Comments reflect the views of the original submitter only.

We welcome your feedback, especially to report bugs or give us route feedback.

My comments relate to: *


Your comments: *
URL of page: * https://assen.cyclestreets.net/location/43020/
How did you find out about CycleStreets?:
Your name:
Our ref: Please leave blank - anti-spam measure

* Items marked with an asterisk [*] are required fields and must be fully completed.